Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Nepal - Ngày lang thang ở "Thành phố Nghệ thuật" và làng quê Newari

Kathmandu 11.13pm ngày 29.10.2008

Đặt cục gạch giữ chỗ một cái. Đang chỉnh sửa entry trước thì bị đuổi khỏi net! Chán!

1 nhận xét:

Chou nói...

Híc!