Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - Mae Sariang, lại một bất ngờ, vô cùng hấp dẫn dù chỉ mới quẩn quanh phố nhỏ

28.03.2008 - Mae Sariang 8.30pm

Lại một bất ngờ, cũng đáng bõ công sáng chờ xe 1h (vì hụt 1 chuyến dù dậy lúc 5.30am), "vật vã" trên xe hơn 6h trong nắng, gió, bụi dù phong cảnh rất thú vị. Con đường đèo dốc chạy xuyên qua nhiều cánh rừng, sông suối làng mạc và cả các trại ty nạn của người Burmese nữa.

Entry này sẽ rất dài, tạm cung cấp một số hình ảnh mới bắt gặp khi lang thang cuốc bộ trong phố chiều nay. Sẽ cập nhật sau vì cũng đã trễ, phố nhỏ chuẩn bị đóg cửa mà chưa ăn gì. Mà internet ở đây thì quá chậm.

.

.

.

.

Have a nice weekend!

Không có nhận xét nào: