Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008

Myanmar, Tibet - Mae Sariang ngày 3, lang thang & Rafting

30.03.2008 - Mae Sariang, 7pm

Hôm nay là ngày "ngẫu nhiên" tại Mae Sariang. Dự định là chỉ ở đây 2 ngày và sẽ rời hôm nay, nhưng vì lời "rủ rê" của cô chủ GH đi rafting, trekking chung với nhóm bạn... mình đã dừng lại thêm 1 hôm trước khi sang Mae Hong Son (có thể dừng ở Khun Juamp). Nhưng nhờ vậy mà mình có dịp đi rafting bằng bè tre thực thụ, thay vì bằng xuồng cao su. Rất ấn tượng và thú vị, dù rong ruổi từ 11am đến 3.30pm trên bè tre dưới trời nắng gắt.

Cũng như mọi hôm, vì tình hình internet chậm và "quỹ thời gian" ít, sẽ chỉ cập nhật về hình ảnh chứ nêu ngồi viết nữa thì e không kịp (?). Chủ yếu hôm nay: dậy sớm lang thang phố phường ngày CN; 9am lên xe đi rừng quốc gia Nam Ngao; đến điểm rafting 11.50; vào bản dân tộc karen 10p; 11am xuống bè; rafting đến 3.30pm; lên xe về GH 5.30pm; chép hình cho cô chủ GH (không phải cho mình) và xử lý file giúp đến 6.30pm. Và bây giờ ở net!!! Có nhiều việc hay hay trên đường đi, sẽ kể lại sau.

Mae Sariang, ngoài đường

Và trong chợ

Rafting

Quá bực mình, internet thì quá chậm, làm gần xong bị delete toàn bộ. Không còn thời gian nữa, hẹn hôm khác khi nào có chỗ có internet tốt hơn sẽ bổ sung

Không có nhận xét nào: