Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Nepal - Ngày chợt không bình yên ở vùng đất yên bình Lumbini

Lumbini, 16.11.2007

Ngày hôm nay chợt bất ổn ở Lumbini. Sau bao nhiêu ngày yên bình, người dân Lumbini hôm nay bãi công và ngăn không cho các phương tiện giao thông công cộng họat động...

....

Sẽ viết sau, bây giờ đặt gạch cái đã.

Không có nhận xét nào: